This group site has been moved to a new site xiegroup.cn !


Professor

 
Postdocs

2012
Xian Wan
 
Yi-Tao Liu

 
Ph.D Candidates

2008
Cheng Gong
 
Nan Chen
2010
Chen Lin
 
Ruohai Guo
2011
Fu-Kuan Shi
 
Ming Zhong
 
Zhi-Qiang Duan
2012
Huan-Min Li
 
Long Pan